Derde dag Hong Kong: geologie en Hakka people

Gepubliceerd op 24 september 2011
De derde dag Hong Kong was er een geo-walk geplanned naar aanleiding van informatie op de website van Discover Hong Kong, http://www.discoverhongkong.com/eng/local-tours/outdoor-geopark.html. Er stond info over hexogonale vulkanische kolommen en aangezien ik die al op verschillende plaatsen in de wereld: in Spanje, New South Wales, op twee plaatsen op Tasmanie,Australië, Kyushu, Japan en op foto de Giant’s Causeway in Noord Ierland en de Devils Tower in Wyoming heb bekeken leek het te bijzonder om voorbij te laten gaan
Takachihagorge Kyushu, Japan
Takachihagorge Kyushu, Japan
Bombo Headland, NSW, Australie
Bombo Headland, NSW, Australie
Devils Gullet, Tasmania, Australie
Devils Gullet, Tasmania, Australie
Ben Lommond, Tasmania, Australie
Ben Lommond, Tasmania, Australie
Some where in Spain
Some where in Spain
Causeway in Ierland
Causeway in Ierland
Dat betekende met gids van Centraal per MTR, light bus en taxi naar Sai Kung country park gaan op het Sai Kung peninsula, waar bij de locale viswinkels nog de legendarische, levende fossiele, horse shoe crabs
Horse shoe crabs
Horse shoe crabs
werden gezien. Dat schiereiland zelf is weer een restant van een caldera. Het is op zich weer logisch dat daar restanten van vulkanische activiteit in de vorm van stollings zuilen gevonden worden.
Normaal zijn deze kolommen van basalt en dat leek ook altijd voor mij de verklaring van de hexagonaliteit, de basalt blokken op onze eigen kustverdedigingswerken kennende, maar deze hier zijn van het stollings gesteente rhyoliet en een minder zuur, ook stollings gesteente, dacite met uitgekristalliseerde lava met allerlei aparte eigenschappen.
De verklaring van de hexagonaliteit is dan ook een andere dan ik altijd gedacht heb. Namelijk niet de kristal structuur van het stollingsproduct maar het proces dat bij een langzame afkoeling, zoals bij lava in een caldera bij het uitdoven van de vulkanische activiteit, maar ook bij het opdrogen van een meel/ watermengsel, of klei water mengsel, dat een patroon zou kunnen ontstaan door bij de afkoeling ontstane krimp waardoor er in horizontale richting barsten worden gevormd die bij verder samentrekken niet cilindrisch maar 4-, 5-, in ieder geval meerhoekig zijn,
Krimp bij afkoeling 1
Krimp bij afkoeling 1
Krimp bij afkoeling 2
Krimp bij afkoeling 2
Krimp bij afkoeling 3
Krimp bij afkoeling 3
. Het levert in ieder geval spectaculaire beelden op, zeker doordat ze ook nog door aardkorst bewegingen zijn verbogen
Kolommen 1
Kolommen 1
Kolommen 2
Kolommen 2
Kolommen na aardkorst beweging
Kolommen na aardkorst beweging
De plek waar dit gevonden wordt is op zich ook al bijzonder daar dit bij een aantal door mensenhanden gemaakte dammen is.
Wat was het geval? De voorspoed van Hong Kong bracht een zodanige bevolkingstoename met zich mee dat de zoetwater voorziening steeds meer in het gedrang kwam, mede verergerd door het dichtdraaien van de zoetwater voorziening vanuit Communistisch China bij onlusten, samenhangend met de Culturele revolutie, in 1967. Er werd besloten tussen het schiereiland Sai Kung en het eiland High Island twee dammen aan te leggen zodat een meer van 273 miljoen kubieke meter ontstond, dat nadat het zeewater was vervangen door zoetwater vanuit natuurlijke afwatering, enige tijd soelaas gaf
High Island reservoir
High Island reservoir
. Over de aangelegde weg naar deze dammen kan men nu de stollingskolommen makkelijk bereiken.
De weg langs het meer is verder niet spectaculair zodat deze facultatieve terugwandeling van 4 km bij deze hitte vriendelijk wordt omgezet in een taxirit omdat er nog een andere 3,5 km lange wandeling in de Geopark Hiking tour beschreven en op het programma staat. Deze wandeling gaat door een bebosd gebied langs enkele recente graven, niet bijzonder, uitzicht op de lokatie van een vluchtelingen kamp voor boatpeople uit de zeventiger jaren, en aparter: een leeg, maar in gerestaureerde vorm, dorp van de zgn Hakka people.
Deze Hakka’s worden wel de “gastarbeiders” genoemd, Hakka betekent ook gastvolk, maar het zijn later, na 1722 toen het bevolken van de kuststreken na het elimineren van piraterij voor de kust en vanuit Taiwan weer werd bevorderd, aangekomen Han- Chinezen. Ze werden door de reeds aanwezige, ook Han maar van andere streken afkomstig, bewoners geweerd uit de vruchtbare gebieden en moesten vaak hun heil zoeken op armere plaatsen waar ze gingen boeren en in ommuurde of makkelijk afsluitbaar en verdedigbare
Hakka met kappen op
Hakka met kappen op
gemeenschappelijke complexen wonen, met handhaving van een eigen kleding ( o.a. op het veld droegen de vrouwen ronde zwarte kappen
Hakka dorp, makkelijk verdedigbaar
Hakka dorp, makkelijk verdedigbaar
om zich tegen de weersinvloeden te beschermen), cultuur en vooral ook keuken. Velen zijn ook over de hele wereld uitgezworven, zoals we veel meer zijn gaan zien bij de economische migraties. Het is aardig dat deze resten van bewoning in goede staat behouden zijn en ons doen realiseren wat er voor een verscheidenheid ook hier is.